Home / Laporan Realisasi Anggaran PN DOMPU

Laporan Realisasi Anggaran PN DOMPU

LAPORAN REALISASI ANGGARAN TAHUN 2018
NO URAIAN PAGU ANGGARAN
Rp.
REALISASI BULAN % REALISASI
JAN PEB MAR APR MEI JUN JUL AGS SEP OKT NOP DES
A DIPA 01 5.113.501.000,-                          
  1. BELANJA PEGAWAI 3.135.012.000,- 219.109.171,-
6,99%
235.117.852,-
7,50%
245.876.125,-
7,84%
                   
  2. BELANJA BARANG 1.077.750.000,- 58.801.939,-
5,46%%
80.935.700,-
7,51%
145.103.381,-
13,46%
                   
  3. BELANJA MODAL 900.735.000,- 0,-
0%
0,-
0%
0,-
0%
                   
                               
B DIPA 03 111.481.000,-                          
  - BELANJA BARANG 111.481.000,- 0,-
0%
8.224.000,-
7,36%
11.303.400,-
10,14%
                   
                               
JUMLAH TOTAL ANGGARAN 5.224.982.000,-                          

ds@April-2018