Home / LAPORAN REALISASI ANGGARAN PN DOMPU

LAPORAN REALISASI ANGGARAN PN DOMPU

LAPORAN REALISASI ANGGARAN TAHUN 2019
NO URAIAN PAGU ANGGARAN
Rp.
REALISASI BULAN % REALISASI
JAN PEB MAR APR MEI JUN JUL AGS SEP OKT NOP DES
A DIPA 01                            
  1. BELANJA PEGAWAI                            
  2. BELANJA BARANG                            
  3. BELANJA MODAL                            
                               
B DIPA 03                            
  - BELANJA BARANG                            
                               
JUMLAH TOTAL ANGGARAN                            

ds@09 Januari 2019

LAPORAN REALISASI ANGGARAN TAHUN 2018
NO URAIAN PAGU ANGGARAN
Rp.
REALISASI BULAN % REALISASI
JAN PEB MAR APR MEI JUN JUL AGS SEP OKT NOP DES
A DIPA 01 5.113.501.000,-                          
  1. BELANJA PEGAWAI 3.135.012.000,- 219.109.171,-
6,99%
235.117.852,-
7,50%
245.876.125,-
7,84%
250.556.124,-
7,99%
249.017.941,-
7,94%
463.560.773,-
14,79%
450.077.013,-
14,39%
250.981.501,-
8,01%
248.193.163,-
7,92%
240.952.697,-
7,69%
247.435.697,-
7,89%
  98,91 %
  2. BELANJA BARANG 1.077.750.000,- 58.801.939,-
5,46%%
80.935.700,-
7,51%
145.103.381,-
13,46%
67.218.288,-
6,24%
66.268.600,-
6,15%
102.574.815,-
9,52%
177.281.583,-
16,45%
61.839.084,-
5,74%
93.309.710,-
8,66%
55.592.796,-
5,16%
69.916.474,-
6,49%
  90,82 %
  3. BELANJA MODAL 900.735.000,- 0,-
0%
0,-
0%
0,-
0%
0,-
0%
0,-
5,30%
0,-
0%
0,-
0%
0,-
31,76%
0,-
0%
381.521.095,-
42,36%
250.981.501,-
8,01%
  80,52 %
                               
B DIPA 03 111.481.000,-                          
  - BELANJA BARANG 111.481.000,- 0,-
0%
8.224.000,-
7,36%
11.303.400,-
10,14%
7.846.000,-
7,04%
12.274.500,-
11,01%
3.200.000,-
2,87%
10.542.000,-
9,46%
16.165.00,-
14,50%
15035-500,-
13,49%
4.773.500,-
4,28%
8.132.000,-
7,29%
  87,45 %
                               
JUMLAH TOTAL ANGGARAN 5.224.982.000,-                         89,43 %

ds@09 Desember 2018